Låga elpriser hotar vindlobbyn, så vi måste förbjuda vattenkraft

strommadamm

Strömma kraftstation i Dagsås öster om Varberg. En av de första vattenkraftverken i Sverige, anläggningen stod kvar redan 1914. Här produceras fortfarande ren el, kapaciteten är 140 MWh. Frågan är dock hur länge – den hundra år gamla fördämningen är också populär bland sportfiskare…

Bekvämt under radarn smögs ett delbetänkande från en ny utredning, beställd av Miljödepartementet, ut i dagarna. Den skjuter in sig på det gigantiska problemet med att majoriteten av Sveriges vattenkraftverk, som genererar ungefär hälften av vår el, inte har tillståndsprövats enligt miljöbalken. Det beror på att de flesta vattenkraftverk byggdes i en tid då det inte fanns någon miljöbalk, ingen Lena Ek och inga horder med bidragsdiande byråkrater med storslagna ambitioner att göra världen lite mer ”hållbar”.

Detta gigantiska problem kan likställas med det faktum att den nuvarande Slussen, byggd i mitten på 30-talet, inte är godkänd enligt dagens miljölagstiftning och stadsplan, i likhet med stora delar av bebyggelsen Stockholms innerstad som aldrig fått bygglov med nuvarande regler. Ingen förväntar sig dock att Per Ankersjö och Centern i Stockholm på allvar skulle förbjuda Vasastan i en sentida miljöprövning, men det är precis detta som Sveriges vattenkraftverk nu står inför.

Bloggen Miljöfara har skrivit bra om vad som står på spel – till exempel att Länsstyrelserna ska får möjlighet att förbjuda redan befintlig vattenkraft, och dessutom tidsbegränsa tillstånden, ooch att Sportfiskarna får ett avgörande inflytande på Sveriges framtida energiproduktion. Om ett par vandringsleder för lax anses hotade i Norrland, kan det alltså innebära stoppad kraftproduktion och kraftigt höjda priser för elkonsumeter och industri.

Jag vill absolut inte framstå som en konspirationsteoretiker, men nånstans kan jag inte bli fri från en gnagande oro för att hela utredningsdirektivet kommer av att vattenkraften helt enkelt är för billig. De så kallade förnybara energikällorna, främst vindkraft, kräver ett elpris som är 8-10 gånger högre än vad våra halvsekelgamla vattenkraftanläggningar kan producera samma el för – utan några subventioner alls. Denna osunda priskonkurrens har gjort att vindkraftslobbyn gjort sitt bästa för att utmåla vattenkraft som miljöförstörande, något som naturligtvis är rent svammel.

Men det ser alltså ut som om Lena Ek, som brukligt djupt okunnig om allt det som hennes departement borde syssla med, har fått vindkraftslobbyns öra. Så för att rädda den olönsamma, ineffektiva elproduktion som kräver hundratals miljarder i skattesubventioner, ska vi i största möjliga mån försvåra och fördyra billig, miljövänlig och koldioxidfri el.

Det bisarra i sammanhanget är att det finns ungefär 7 GWh outnyttjad elproduktion i befintliga småskaliga vattenkraftverk (ungefär samma kapacitet som dagens vindkraft), anläggningar som redan är byggda, där fördämningar finns och el kan produceras – men stoppas av miljöskäl. Istället smäller vi upp gigantiska vindkraftsparker i känsliga fjällmiljöer – vindsnurror som slaktar kungsörnar i massor och som aldrig kommer att bli lönsamma och kräver årliga mångmiljonsubventioner av hårt prövade skattebetalare.

Utredaren ser dock främst det positiva i att satsa på sportfiske, istället för elproduktion (lånat från Miljöfara):

”Andra positiva samhällsekonomiska konsekvenser av nya fiskvandringsvägar är möjligheter till ökat friluftsliv och ökad fisketurism. Fritidsfiske utövas av cirka en miljon svenskar varje år och fritidsbaserad verksamhet är en näringsgren som växer” (Sid 355).

Välkommen till Absurdistan. Och kom ihåg: Centerpartiet bär ansvaret.

Intressant?

Andra bloggar om , , ,

DN 1, 2, SvD

 • CC_B

  Ja, va ska man säga? Vindkraftbranchen är en riktigt oseriös ful-branch, ett gäng ful-nasare som skulle sälja sin mor eller sitt eget barn utan att blinka…

 • Sunie

  Att vattenkraften har sina miljöproblem är något som tidigare sopats under mattan. Det är först på senare år som vattenkraftens nackdelar har börjat diskuteras.

  All elproduktion har sina nackdelar ut miljösynpunkt.

 • Per Persson Eckerström

  Som vattenkraften ser ut idag så kommer vi att betala vite till EU på ca. tre miljoner kronor om dagen. Jag fattar inte vad det skulle ha med vindkraft att göra. Kan det vara så att det är en vindkraftmotståndare som skriver?

  ”Andra positiva samhällsekonomiska konsekvenser av nya fiskvandringsvägar är möjligheter till ökat friluftsliv och ökad fisketurism. Fritidsfiske utövas av cirka en miljon svenskar varje år och fritidsbaserad verksamhet är en näringsgren som växer” (Sid 355).”

  Vad står det mer i det där delbetänkandet som du trodde kom från EN utredare?

  Jag tror att man skall sätta sig in mer i frågan innan man börjar ropa högt.

  • Om du visste vad jag är trött på människor som kommer med gamla klyschor som att man ska ”läsa på”. Av din illa dolda ilska, parat med din profilbild, sluter jag mig till att du är ett särintresse – dvs sportfiskare. Det är säkert kul för dig var åttonde svensk, men även om ni blir dubbelt så många löser det inte Sveriges framtida energiförsörjning.

   Att utredningsdirektivet är sprunget ur EU-lagstiftning förvånar mig inte ett dugg, den övervägande delen av all lagstiftning vi har idag bygger på just EU-direktiv – och om du läser annat jag skrivit så framgår det med all önskvärd tydlighet vad planerna för så kallad förnybar energi går ut på.

   Den normala reaktionen på att en fungerande, 100-procentigt koldioxidfri energiproduktion som byggt upp Sveriges industriella ryggrad under 100 år, nu riskerar vite i mångmiljonklassen om den drivs vidare, borde vara raseri.

   Dessvärre resonerar de flesta, däribland våra politiker, precis som du.

   • Per Persson Eckerström

    Tjena igen Göran

    Det tog ett tag men jag har haft annat.
    Jag tyckte att du skulle sätta dig in i frågan inte att du skulle läsa på.

    Javisst är jag ”sportfiskare” och jag hör dessutom till den tokiga skara som gärna kallar sig flugfiskare. Eftersom jag har ganska många år som just sådan bakom mig så har jag heller inga problem med att låta bli just fisket om detta, mitt fritidsintresse, ställer till problem för någon annan art.
    Så tyvärr är det inte den största anledningen.
    Om sportfisket hade varit problemet så hade det säkert varit lättlöst.

    Den största anledningen till att jag håller på med dessa frågor är att jag är av den åsikten att vi inte kan fortsätta med det vi håller på med idag. Vi kan inte förstöra vattendrag för alla de arter som måste ha dem för att överleva.

    Och det där med att politikerna skulle resonera som jag måste du ju själv inse är ju helt fel. Hade så varit fallet så hade väl inte jag aktivt behövt arbeta med dessa frågor dagligen. Det är ju snarare tvärtom, politikerna har inte förstått vidden utav problemen vi ställer till med vattenkraften så som den ser ut idag.

    Jag är stolt medlem i Älvräddarna och de flesta går omkring med villfarelsen att Älvräddarna är en organisation som vill få bort vattenkraften. Också detta är fel, alla som är insatta i frågan vet om att vi inte klarar oss utan den som det ser ut idag. Men det förhindrar väl knappast att vi anpassar den så att den fungerar i samklang med naturen och den miljö vi idag har förstört så till den milda grad att ett flertal arter är på väg att dö ut.

    Så det där påståendet om illa dold ilska är helt fel, jag gör inget för att försöka dölja min ilska och det arbete jag gör i vattenkraftfrågan handlar inte alls om fiske utan om bevarandet av arter som vi idag är på väg att utrota.

    Tycker du inte själv att det är lite underligt att vi människor skall klara av att sätta folk på månen men inte kunna fixa så att vattenkraften fungerar i samklang med miljön?

    Förnybar energi bör ju inte få kosta andra arters liv, det är ju faktiskt lite absurt.

    Per

    P.S.
    Vad var det som fick dig att tro att vattenkraften var koldioxidfri?

  • Tomas Sahlin

   Ett vindkraftverk kan under hela dess livslängd aldrig producera den energi som åtgick för att framställa det !!!!!!!!!

   • Per Persson Eckerström
    • Per Persson Eckerström

     Och nu Tomas när du kollat igenom allt detta så kan du väl helt enkelt bara börja jobba med vindkraft också, för dina bolag T Sahlins Maskin AB och TMS Engineering kan väl agera även i den industrin eller?

   • Per Persson Eckerström
   • Per Persson Eckerström

    Alltså… BS… 😉

    • Hej sportfiskaren! Innan du börjar kleta invektiv kan det vara på sin plats att påpeka att det är tillverkaren själv som gjort denna ”livscykelanalys”.

     För Karlstads kommun, som inte längre har råd att reparera sina havererade verk, är det en klen tröst att få läsa hur snabbt de blir lönsamma.

     http://www.vf.se/nyheter/karlstad/vindkraftverk-trasigt-–-igen

     • Per Persson Eckerström

      Hej Göran!
      Lugna dig nu, vart hittar du dessa kletade invektiv?
      BS – Förkortningen BullShit är väl inte ett direkt invektiv som jag ser det (jag utgick ifrån att det måste varit det du menade)

      Och en annan grej, vem vet mest om tillverkningskostnaderna för ett vindkraftverk. (Och ja, för den som eventuellt läser så är dessa analyser utförda av Vestas och Siemens)

      Innan de lagades förra året hade kraftverken i artikeln producerat
      270 TWh, det är väl inte så illa? Kollar man en annan aktör som ligger ganska nära mina trakter, http://varbergenergi.se/?id=2555, så har jag inte hört att de skulle ha några större problem. Det värsta problemet är väl egentligen överskottsproduktionen av el som vi har och som i sin tur sänker priserna på el.

      Alltså, det där med att de inte producerar tillräckligt med el för att ens täcka upp produktionskostnaden det är ju en sådan där gammal grej som används inom vattenkraftindustrin.

     • Per Persson Eckerström

      Här får du mer att läsa, tyvärr går det lite i cirklar just kring det här får jag nog tillstå.
      http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/foretagande_entreprenorskap/grupp_7_vindkraftverk.pdf

 • Per Persson Eckerström

  Och här har du förresten de som varit med och bestämt hur det skall stå i delbetänkandet du hänvisar till. (Det som står på sidan 355 är inte en yttrande från någon enskild av dessa)

  Som experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 30 augusti
  2012
  departementssekreteraren Helena André, Miljödepartementet,

  advokatfiskalen Karolina Ardesjö Lundén, Kammarkollegiet, ordföranden Christer Borg, Älvräddarnas Samorganisation,
  fil.dr. Tina Buckland, Länsstyrelsen i Västerbottens län, departementssekreteraren Anna Carlsson, Näringsdepartementet, miljöjuristen Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningen, departementssekreteraren Keijo Ekelund, Försvarsdepartementet, sötvattenexperten Anna Forslund, Världsnaturfonden,
  handläggaren Katarina Jacobson, Energimyndigheten,
  enhetschefen Tomas Johansson, Jordbruksverket,
  sakkunnige Walter Johansson, Svensk Vattenkraftförening,
  tekniska rådet Bengt Jonsson, Mark- och miljööverdomstolen, departementssekreteraren Anna Josefsson, Miljödepartementet, biträdande vattenvårdsdirektören Joakim Kruse, Vattenmyndigheten Bottenhavet,
  tekn.dr. Kristin Land, Lantmäteriet,
  förbundsjuristen Anna Marcusson, Sveriges kommuner och landsting, sakkunnige Roland Norlén, Sveriges Fiskares Riksförbund, generalsekreteraren Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
  verksjuristen Erika Palmheden, Naturvårdsverket,
  enhetschefen Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten, ämnesrådet Ingrid Svedinger, Landsbygdsdepartementet,
  rådmannen Göran Stenman, Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, verksjuristen Harald Troive, Trafikverket,
  enhetschefen Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län, förbundsjuristen Ulf Wickström, Lantbrukarnas Riksförbund,
  sakkunnige Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi
  departementssekreteraren Björn Åsgård, Landsbygdsdepartementet.

  Erika Palmheden entledigades fr.o.m. den 19 november 2012 och
  istället förordnades handläggaren Anna Peters, Naturvårdsverket, som expert fr.o.m. den 12 november 2012.

  Så du ser, det är en diger lista över folk som sitter och grubblar på detta och ingen av dem verkar vara knuten till vindkraft.