pc_kakorÖgonblicksbild från Café Ritorno, Odengatan. Nya namn på gamla bakverk.