map_43418a

SÃ¥g i en artikel i Ny Teknik att forskare nu löst frÃ¥gan om hur Europa ska klara sitt energibehov Ã¥r 2020, när vi enligt de sÃ¥ kallade “klimatmÃ¥len” ska ha minskat vÃ¥rt behov av fossila bränslen med 20 procent. Lösningen, som kommer frÃ¥n ett konsortium som kallar si IIASA: att tapetsera Sahara med solfÃ¥ngare och bygga vindkraftverk utanför Nordafrikas kust.

– Nordafrika kan förse Europa med all energi som behövs. Det räcker med en yta i Saharas öken som motsvarar ett mindre europeiskt land, säger IIASA:s Anthony Patt i en intervju med Timesonline.

Han talade sig också varm för att bygga stora vindkraftsparker utefter den nordafrikanska kusten för att tillgodogöra sig den solgenererade vinden i Nordafrika under sommaren då det blåser mindre i Europa.

Visserligen är jag en lekman i energifrågor, men vissa funderingar inställer sig ju oundvikligen när man läser artiklar som denna.

  • Det saknas uppenbarligen helt realistiska alternativ till kolkraften i Europa – även om det “bara” handlar om en minskning med 20 procent.
  • För att klara vÃ¥rt framtida energibehov mÃ¥ste vi alltsÃ¥ kolonisera Afrika igen. Har nÃ¥gon verkligen frÃ¥gat befolkningen i Tunisien, Algeriet, Mauretanien och Tchad vad de tycker om saken? Man kan ju tänka sig att de behöver energin själva (särskilt som vi förbjuder dem att använda sin olja för att producera energi…)
  • Ett av de bärande arguementen med att satsa pÃ¥ alternativa energikällor är ju att bli kvitt oljeberoendet. Hur smart är det dÃ¥ att förlägga en stor del av Europas energiförsörjning till omrÃ¥den där separatistgrupper slÃ¥ss om makten? Det är ju illa nog som det är – att vara beroende av Saudiarabien, Irak, Iran och Ryssland för energiförsörjningen.

Energidebatten är dessvärre befriad från all form av realpolitik, så vi får nog se mer av sådana här idéer framöver. Nu väntar vi bara på ett nytt genomtänkt bidrag till framtidsdebatten från Maud