bild-1En av de bättre och mest genomarbetade aprilskämten i år kommer från geekgänget på Royal Pingdom – en kampanj för att rädda IE6. Citat från kampanjgeneralen Toby Tablerow:

IE6 has been the victim of false and misleading accusations all over the web, such as complaints about its compatibility with web standards. This is simply the confused ramblings of a vocal minority. After all, how can IE6 be violating standards when it has essentially BEEN the standard for years?

Det formligen rasar in nya namn till insamlingen dessutom, alla fullt införstådda i den stora ironin. Underbart…