Läser på Ars Technica att Microsoft utökat sin treåriga garanti på Xbox 360 till att omfatta ett nytt hårdvarufel, som går under beteckningen E74. Till skillnad från RROD-felet (Red Ring of Death) för ett par år sedan – som innebar grillat moderkort och som manifesterade sig genom tre eller fyra blinkande dioder, visar E74 sig genom endast en röd diod och ett felmeddelande på displayen.

Själv har jag skickat in min Xbox två gånger på garantireparation för RROD, och enbart detta fel (nästan alla Xbox-ägare jag känner har drabbats av det) har uppskattningsvis kostat Microsoft mer än 8 miljarder. Hur mycket det nya hårdvarufelet kommer att gå löst på vet väl ingen ännu, men det innebär ytterligare ett slag för Xboxens redan skamfilade image. Jag skulle i alla fall tänka mig för både en och tre gånger innan jag köpte en ny Xbox 360.