I en beslutande folkomröstning i Schweiz har en majoritet av befolkningen, 57 procent, sagt nej till nybyggen av minareter i landet.  Som naturligtvis är ett utslag av den popularisering av främlingsfientliga åsikter som skett under senare år. Schweiz motsvarighet till SD, högerpopulistiska SVP, låg bakom förslaget som alla bedömare var övertygade om skulle röstas ner.

Vid sidan av det faktum att den nya lagen som blir resultatet av omöstningen bryter mot andra schweiziska grundlagar – till exempel den som reglerar religionsfriheten – är det hål i huvudet att tro att en hotande “islamisering” skulle stoppas genom ett förbud mot en viss typ av byggnader. Precis som det är hål i huvudet att tro att man lättare “integrerar” någon genom att förbjuda en viss typ av kläder, såsom diskuteras här på hemmaplan emellanåt.

Dessutom är islam knappast en ny företeelse i Europas historia – den verkliga storhetstiden för vetenskap och kultur i Europa inträffade till exempel under den moriska epoken. Sedan kom medeltiden och kristendomen med sin inkvisition och förföljelse av olitänkande. Och där någonstans blev Schweiz kvar.

Som svensk ska man nog akta sig för att vara allt för dömande – jag är faktiskt inte alls säker på hur utfallet hade blivit om vi tillåtit samma omröstning i Sverige. Den enda riktigt stora skillnaden mellan Sverige och Schweiz är att vi inte har direktdemokrati med beslutande folkomröstningar. Däremot betydligt fler praktiserande muslimer…


Intressant?