Forskare från Kanada har kartlagt beteendet hos människor som anammat en grön livsstil. Och kommit fram till smått sensationella slutsatser: de som handlar etiskt och/eller ekologiskt är mindre benägna att dela med sig till andra. Dessutom är de mer benägna att stjäla om de får chansen.

I en studie av de kanadensiska psykologerna Nina Mazar och Chen-Bo Zhong, visar det sig att människor som betraktar sig som ”gröna konsumenter” dels är mindre vänliga mot sina medmänniskor, dels har en större benägenhet att fuska och stjäla från andra. “Goda gärningar kan användas som försvar för påföljande asocialt och oetiskt beteende” skriver psykologerna. Ur studien:

The pair found that those in their study who bought green products appeared less willing to share with others a set amount of money than those who bought conventional products. When the green consumers were given the chance to boost their money by cheating on a computer game and then given the opportunity to lie about it – in other words, steal – they did, while the conventional consumers did not. Later, in an honour system in which participants were asked to take money from an envelope to pay themselves their spoils, the greens were six times more likely to steal than the conventionals.

I ljuset av dessa upptäckter är det naturligtvis helt logiskt att Al Gore bränner lika mycket energi hemma i sitt Nashville-palats som en mindre afrikansk stat, samtidigt som han svischar runt i privatjet och föreläser om vikten av att spara energi. Eller att Peter Eriksson – snart i regeringen som det ser ut – vill stoppa privatbilismen samtidigt som han själv bränner runt i en stadsjeep…

Här finns studien i sin helhet att hämta (pdf).

Mer om , , ,

Intressant?