Ett av dagens mer lyckade aprilskämt står DN för med artikeln Nytt FN-organ ska begränsa ditt internetanvändande. Lyckat eftersom jag – som vanligtvis har en skeptisk inställning till det mesta – satt och arbetade upp en ilska medan jag läste den. Det var först när jag kommit en bit in i texten som jag förstod att det faktiskt var ett skämt, vilket underströks av namnet på artikelförfattaren – Anna Åberg (dvs Anna Anka som ogift).

Det som gör detta aprilskämt så fulländat, är att det faktiskt lika gärna kunde ha varit sant. FN:s verksamhet har länge varit ett riktigt dåligt skämt. Ett par aktuella exempel:

  • Inför klimatkonferensen i Köpenhamn drev FN-byråkraterna på fullt allvar ett förslag om att inrätta en global överstatlig myndighet ansvarig för att övervaka och ingripa mot enskilda stater som bröt mot Kyotoprotokollets utsläppskrav. Ett organ helt utan demokratisk insyn och valbarhet, som skulle finansieras via den globala handeln med utsläppsrätter, något som framträdande FN-tjänstemän som Rajendra Pachauri lever gott på. Ett riktigt uselt skämt, som dessvärre fortfarande finns kvar på agendan, även om planerna skjutits på framtiden efter sammanbrottet i Köpenhamn.
  • Världshälsoorganisationen, WHO, kritiseras hårt av Europarådet efter sitt agerande under fjolårets svininfluensa. I rapporten anklagas FN-organet för att ha “spelat bort allmänhetens förtroende genom att kraftigt ha överdrivit riskerna” med influensan. Lika illa är bristen på insyn i WHO:s arbete, där flera av organisationens experter visat sig vara finansierade av vaccintillverkare.
  • FN:s kontroll och övervakning av utrotningshotade fiskarter är inte bara ett dåligt skämt, utan en total katastrof. FN-organet ICCAT har konsekvent vägrat att stoppa fisket av den utrotningshotade blåfenade tonfisken, och istället tagit hänsyn till fiskerinäringen i utdelandet av fiskekvoter. (För att ytterligare påskynda utfiskningen av tonfisken i fråga, har EU – ett annat dåligt skämt – varit vänliga nog att bidra med 350 miljoner i bidrag till att effektivisera och modernisera fiskeflottan som används i utrotningen.) Nyligen sade också FN:s organ för handel med utrotningshotade arter, Cites, nej till ett förbud för handel med blåfenad tonfisk.
  • Achim Steiner är generalsekreterare för UNEP (United Nations Environment Program), ett av alla FN:s miljöorgan, med säte i Nairobi och en årlig budget på ett par hundra miljoner. Åren 2001-2006 basade Steiner över International Union for the Conservation of Nature, IUCN, som 2005 var med och delade ut ett miljöpris på 3,5 miljoner kr till FN:s dåvarande Kofi Annan. Priset var personligt, och Annan tog emot pengarna vid en flådig bankett i Dubai. Tre månader senare utsåg Kofi Annan en ny chef för UNEP: Achim Steiner…
  • Lägg till detta FN:s misslyckande med att stoppa folkmordet i Darfur, kriget i Somalia, massakrerna i Ex-Jugoslavien och en generell oförmåga att utföra sitt uppdrag i näst intill samtliga katastrofer och krigsskådeplatser. Det enda FN är bra på är att bygga upp korrumperade byråkratier som kostar oss miljarder.

FN är ett riktigt dåligt skämt, inte bara idag utan året runt.

Fler om , ,

Uppdatering: Ser att Johan Ingerö, Motpol och HAX gjort en liknande tolkning av DN:s artikel.

Intressant?