Det går inte en dag utan nya pedofilavslöjanden med katolska präster i huvudrollen. USA, Irland, Tyskland, Italien, Danmark, Österrike, Nederländerna, Norge, Sverige… I land efter land upprepas mönstret: människor träder fram och berättar om sexövergrepp som de utsatts för som barn av katolska präster, och hur kyrkan effektivt tystat ner avslöjandena. Hållit sina präster om ryggen, placerat om dem – ibland till nya kyrkor och församlingar där de kunnat fortsätta med sina övergrepp.

Det börjar bli alldeles för många fall för att kyrkan ska kunna skylla på att enskilda präster gått över gränsen. Eller att skylla övergreppen på homosexualitet, som ”vicepåven” förklarat de många fallen av pedofili inom kyrkan med. Med tanke på det stora antal vuxna – från hela världen – som nu stiger fram och berättar skräckhistorier från sin barndom i kyrkan,  och hur snarlika berättelserna är, går det inte att göra sig fri från bilden att övergreppen varit både systematiska och sanktionerade av kyrkan. Inte officiellt naturligtvis, men som ett tyst överenskommelse. Ett pris man helt får betala som ett resultat av celibatet som prästerna tvingas leva under. När trycket blir för stort, och köttet vinner över anden, så är det bättre att hålla snedstegen inom kyrkan, har väl resonemanget gått. Det går ju alltid att bikta sig efteråt.

Resultatet: otaliga barn, korgossar och konfirmander, har fått sina liv förstörda. Och tittar man ur ett polisiärt perspektiv, kan det mycket väl vara världens största pedofilnätverk som just nu håller på att avslöjas. Som levt under den katolska kyrkans beskydd under decennier – där till och med påven själv misstänks ha varit med att sopa igen spåren efter övergreppen.

Resultatet är förödande för katolska kyrkan, som nu genomlever sin värsta kris någonsin. I Tyskland, där mer än 100 präster avslöjats, har övergrepp mot barn rapporterats i 20 av 27 katolska stift.

Det är kanske inte förvånande att tyskarnas förtroende för katolska kyrkan är rekordlågt. Bara var sjätte tysk katolik har förtroende för Vatikanen, vilket är ett alarmerande uselt resultat med tanke på att nuvarande påve är tysk själv. Och mängder av medlemmar har hoppat av kyrkan i protest mot pedofilskandalerna och Vatikanens vägran att gå till botten med dem. Nyrekryteringen till prästyrket går lika uselt:  när nuvarande generation präster går i pension, finns ersättare till bara en tredjedel av dem.

Vatikanen håller på att gå samma väg som alla totalitära och förtryckande imperier genom historien – de ruttnar inifrån. Det enda goda med nuvarande skandal är att den kanske påskyndar förruttnelseprocessen.

Mer om pedofilskandalen i Vatikanen: Der Spiegel [1] [2] [3], New Statesman, Huffington Post

Andra bloggar om , ,

Intressant?