Johan Rockströms SEI får hundratals miljoner från Sida

Sidas generaldirektör Anders Nordström får sparken för den svenska biståndsmyndigheten, efter att ha misslyckats med att att städa upp organisationens ekonomi. Frågan är ju, precis som Peter Kadhammar skriver i Aftonbladet, om det över huvud taget går att få ordning i en så enorm och komplicerad struktur som Sida – med en total budget på 16 miljarder – vars verksamhet dessutom sker i länder där det i praktiken krävs mutor, pengar under bordet och riklig smörjning av makthavare och byråkrater för att få något att hända alls.  Biståndsinsatserna spretar också rejält. Från 49 miljoner för att lära kineserna demokrati till 3.000 kr i marknadsutvecklingsstöd till Mongoliet (vad nu det betyder). Eller 4,6 miljoner för att bygga upp en motsvarighet till Statistiska Centralbyrån på Kap Verde.

I Tanzania har pengarna också rullat ordentligt – 2008 fick landet ett budgetstöd på 428 miljoner, trots att revisionen varnat för att beslutsunderlaget var bristfälligt.

Men pengaregnet har inte bara fallit över korrupta regimer i Tredje världen, även i Sverige lever Sida på stor fot. För två år sedan avslöjade DN att Sida var den myndighet som lade ner mest pengar på intern representation – 8100 per anställd, jämfört med 1700 kronor för en ”normal” organisation. Mer än fem miljoner spenderades på öl, vin, presenter, fikabröd och informationsmöten.

En som har Sida att tacka för mycket är årets svensk, klimatforskaren och  -aktivisten professor Johan Rockström, chef för SEI, Stockholm Environment Institute. Det är Sidas förtjänst att han kan plocka ut en hyfsad lön på runt miljonen och bo i villa i Vaxholm (han lever dock klimatsmart och båtpendlar in till jobbet i Stockholm varje dag).

Sida är nämligen enskilt största bidragsgivare för Stockholm Environment Institute, en organisation med ett hundratal anställda som forskar kring hållbar utveckling, miljö och klimat. Bidragen från Sida, som uppgick till 200 miljoner kr mellan 2006 och 2008, har bland annat använts för att starta kontor i en rad olika länder – från Tallinn till Bangkok och New York. Och i Dar Es Salaam hittar vi tidigare Sida-chefen Anders Arvidson på SEI:s lönelista. Sidas bidrag fram till 2010 har utgjort dryga 70 procent av stiftelsens finansiering, vilket borde innebära att notan för skattebetalarna så här långt är uppe i 300 miljoner.

Johan Rockström nöjer sig dock inte med att basa för SEI:s arbete. Han är också chef för forskningsstiftelsen Stockholm Resilience Centre, som delar adress med SEI och som även den finansieras med offentliga medel. Och han sitter dessutom i styrelsen för Tällberg Foundation, tillsammans med andra namnkunniga klimathotsdebattörer som Anders Wijkman (vice ordförande i Romklubben) och Bo Ekman.

Men oavsett i vilken roll Rockström uppträder – som klimatexpert i TV4 eller som sakkunnig för regeringen – är hans budskap alltid detsamma. Han ritar upp en cirkel som symboliserar olika ”planetära gränser”, som vi håller på att passera (eller redan har brutit),  att allt är värre än vad vi någonsin trott och att Jorden går under om vi inte förändrar vår livsstil här och nu. Vilket förresten är samma gamla budskap som Romklubben upprepat sedan 70-talet. Och samma kvasivetenskapliga teorier ligger till grund för de årliga träffarna i Tällberg där makthavare från hela världen samlas för att lösa ”ekonomi-energi-miljö-ekvationen i en globaliserad interdependent värld”, tillsammans med indianer och ursprungsfolk som är på plats för att lämna över budskap från Moder jord till världsledarna.

Rockström och SEI har också en särställning i regeringens miljö- och klimatpolitik, och institutet anlitades bl a för att ta fram underlaget för Sveriges delegation till klimatmötet i Köpenhamn i december. I Statskontorets rapport Stockholm Environment Institute – nytta och värde för regeringen, publicerad i februari i år, finns det kritiska röster mot SEI:s sammanblandning av dessa olika roller.

Frågan har lyfts om SEI är objektiva forskare eller klimataktivister. Som exempel ges Johan Rockströms samarbete med Tällberg Foundation som ”framför stark kritik av överenskommen klimatpolitik”. Enligt den intervjuade kan ”SEI:s trovärdighet som forskare äventyras om institutet kopplas ihop med kampanjorganisationer med en egen agenda”.

Dessutom varnar Statskontoret i rapporten för att organisationsstrukturen gör det svårt att kontrollera om man får valuta för pengarna.

SEI:s organisation är komplex, geografiskt utspridd och består av flera enheter med olika juridisk form. Detta försvårar den interna styrbarheten. Otydliga interna ansvarsförhållanden samt bristande intern styrning och kontroll försämrar regeringens möjligheter att ha insyn i SEI:s verksamhet och finansiella situation.

Innan han rekryterades som chef för SEI sysslade Rockström med vattenfrågor i Zimbabwe, enligt intervjun i Fokus. Vågar man gissa på att förre arbetsgivaren hette… Sida?

I pressen: DN [1 | 2 | 3], SvD [1 | 2 | 3 | 4 ], Expressen, Gunilla Carlsson på Newsmill

Andra bloggare om , , , ,

Intressant?