It's dead. Chicago Climate Exchange flatlining.

Efter republikanernas och Tepartyts storslam i mellanårsvalen ser det inte bara mörkt ut för president Obamas lagförslag om att införa nya hårdare miljölagar i landet. Det är  totalt kolsvart. Framför allt Obamas prestigefyllda lagförslag om utsläppshandel, som var tänkt att sätta ett pris på koldioxid, är nu definitivt dött och begravet, eftersom en stor republikansk majoritet i representanthuset motsätter sig lagförslaget – liksom de flesta andra federala satsningar på alternativa energikällor.

Oavsett vad Obama säger, har USA nu slutgiltigt skrotat alla planer på att delta i ett globalt klimatavtal – och sällar sig därmed till de stora tillväxtländerna Kina, Indien och Brasilien som också högtidligt struntar i alla planer på utsläppsminskningar.

I ett USA som är tungt drabbat av finanskris, galloperande budgetunderskott och skyhög arbetslöshet är det idag få politiker som vågar göra det dyrare för medborgarna att värma upp sina hus – eller riskera ens blygsamma prisökningar på energi som kan få de kvarvarande industrierna att flytta utomlands. Flera delstater, som t ex Virginia har till och med börjat nobba grön energi från t ex vindkraft, eftersom den är dyrare än el framställt från olja, kol eller naturgas. Entreprenörer som satsat mångmiljonbelopp för att starta vindkraftsparker går nu en minst sagt dyster framtid till mötes.

Men det kanske tydligaste tecknet på att Obamas miljölagstiftning definitivt kastats under bussen är nedsläckningen igår av Chicago Climate Exchange (CCX). Denna råvarubörs, som var tänkt att fungera som handelsplats för de utsläppsrätter som skulle skapas med Obamas ”Cap & Trade”-lagstifning, bildades för exakt tio år sedan i november 2000 med 1,1 miljoner USD i bidrag från bl a den vänsterinriktade Joyce-stiftelsen – där Barack Obama satt i styrelsen och var ivrig påhejare. CCX spåddes en lysande framtid; handeln med utsläppsrätter värderades från allt mellan 500 miljarder till 10 biljoner dollar årligen, och hade därför inga problem att dra till sig pengastinna investerare som Goldman Sachs (som aldrig missar en bra bubbla) och Al Gores Generation Investment Management.

Vid stängingen igår, som skedde under största möjliga tystnad, låg priset för ett ton koldioxid på mindre än 5 cent. Vilket väl är en bra illustration på hur mycket USA är berett att satsa på energiomställning och globala klimatavtal senhösten 2010.

Jag misstänker att klimatmötet i Cancún i slutet av månaden blir det sista i sitt slag.

Andra bloggar om , , ,

Intressant?