Många ser fram mot VoF:s kommande utställning.

I september 1933, strax efter National-socialisternas maktöver-tagande, bildades myndigheten Reich-kulturkammer under ledning av en viss Joseph Göbbels, som vid denna tid hade titeln Riksminister för folkupplysning och propaganda. Rikskultur-kammaren var uppdelad i avdelningar för olika kultur-yttringar; film, litteratur, arkitektur och bildkonst. Medlemskap i någon av Rikskultur-kammarens avdelningar gavs endast till renläriga konstnärer som anslöt sig till Partiets syn på god tysk konst.

Alla de andra, som ställdes utanför, förbjöds att visa sina verk, som benämdes Entartete kunst (degenererad konst). Detta drabbade givetvis samtliga judiska artikteter, konstnärer och filmare, men även ”negermusik” förbjöds. I München 1937 hölls en utställning där de mest degenererade exemplen på den konst som producerats inom riket, innan Nationalsocialisterna kommit och befriat folket från den.

Sådana strömningar var naturligtvis inte isolerade till 30-talets Tyskland. I det totalitärt styrda  Sovjetunionen var socialrealismen den enda tillåtna konstformen, och inom forskningen styrde det som kallades lysenkoism. Det vill säga att statligt styrd forskning och forskningsresultat – oavsett om de stämde eller ej – inte fick ifrågasättas.

Det vore mig främmande att jämföra nazisternas kampanj mot degenererad konst och lysenkoism med en organisation som Forum för Vetenskap och Folkbildning (VoF), men i grunden är det exakt samma mekanismer som är igång. En liten elit med ett självpåtaget uppdrag att utse ”god forskning” och brännmärka feltänkare och förvillare.

Förra året tilldelades Annika Dahlqvist titeln ”årets förvillare”. Jag är sannerligen ingen  tillskyndare av hennes ganska fanatiska tro på fettets hälsobefrämjande effekter, men det är ett faktum att de flesta som forskar kring näringslära idag är medvetna om att det inte är fet mat som gör oss feta (utan i minst lika hög grad kolhydrater). Dahlqvist är en av dem som hårdast ifrågasatt de gänge kostråden, som under snart 40 års tid endast fått till resultat att vi blivit allt fetare.

I år delar VoF, en förening som enligt egen utsago består av 2600 skeptiker ut årets förvillarpris till Stockholmsinitiativet, som enligt föreningen ”driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet”.

Jag kände faktiskt inte till Stockholmsinitiativet, men en snabb titt på medlemslistan visar att föreningen har ett antal profiler med tung forskningserfarenhet i bagaget. Så när VoF ska motivera sin utmärkelse tvingas man ta till pinsamma halmgubbeargument:

Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.”Stockholmsinitiativet
Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar värme som annars skulle strålat ut från jorden. Utan den skulle Jorden vara i genomsnitt cirka 33 grader kallare än idag. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären, ökar också den värmande effekten. Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.

Originalaffischen, från utställningen i München 1937.

Ingen som gått ut gymnasiet utan att sova sig igenom lektionerna ”förnekar” växthuseffekten. Vad Stockholmsinitiativet ifrågasätter, är hur stora effekterna av de antropogena – mänskliga – tillskotten av koldioxid blir. De flesta forskare – inklusive de som stämplas som skeptiker – är eniga om att en fördubbling av CO2-halten i atmosfären ger en uppvärmningseffekt på c:a 1 grad celcius, allt annat lika. Men där är enigheten slut. Vissa forskare hävdar att den ökade halten av Co2 leder till förstärkningseffekter – varmare klimat, medan andra menar att återkopplingen snarast blir negativ – avkylning. Vi vet helt enkelt inte så mycket om hur det globala klimatet fungerar.

Det bisarra i utdelandet av detta ”pris” är dock inte vem som har rätt i själva sakfrågan, utan att en rörelse som berömmer sig för att vara skeptiker, samtidigt hånar och förlöjligar dem som har en annan uppfattning än den egna, godkända. Entartete Forschung.

I en annan tid hade en sammanslutning som VoF med lätthet kunnat rekryteras att fungera som den goda vetenskapens stormtrupper. Som det är nu får de tyvärr nöja sig med att nätmobba oliktänkare på forum och bloggar.

Men – varför inte sätta ihop en utställning? VoF har ju hållit på ett tag nu, och det har blivit många utmärkelser genom åren. Jag har redan gjort ett förslag till affisch – ni får den gratis!

Intressant?

Andra bloggar om , , , ,

Uppdatering 1/1 2001: Plattjordingarna på VoF:s blogg har nu deklarerat att Maggie Thauersköld Crusell, som jag känner som en orädd, ärlig och rakryggad debattör, är en ”skymf för svenska kvinnor”. Det sorgliga här är inte att administratörerna släpper fram sådana inlägg, utan att mobbningen är sanktionerad av denna så kallade vetenskapliga förening (eftersom kommentarer förhandsmoderaras). ”Small People”, som Carl-Henric Svanberg skulle ha sagt.