Vindkraftverk i Arlington, Wyoming, efter snöstormen nyligen. Minus 47C i kombination med stormvindar och snö blev för mycket för konstruktionen.

Jag har varit inne på det tidigare, men det tål att upprepas gång på gång. En av de främsta orsakerna till haveriet på elmarknaden heter Centern. Partiet har under hela sin moderna historia fört en totalt vettlös energipolitik, som fått orimligt stort genomslag på den reella politiken. Det beror förstås på att partiet, trots sitt alltmer obefintliga väljarstöd, lyckats manövrera sig i positioner där beslut i stora framtidsfrågor kring energiproduktionen hänger på enstaka centerröster.

Men förhoppningsvis ser vi snart slutet på Centern som parti. Om nuvarande ras i opinionen fortsätter kan vi förhoppningsvis slippa se partiet i riksdagen i nästa val.

Och i så fall är det välförtjänt. För såväl Maud Olofsson som hennes vapendragare, miljöminister Andreas Carlgren, har under snart fem års tid fungerat som effektiva stoppklossar för allt sunt förnuft både i energi- och miljöpolitiken. Som näringsminister är Olofsson högst ansvarig för det onödiga och fullständigt bisarra miljardslöseriet på ”förnybart”, det vill säga vindkraft. Trots att denna satsning kommer att kosta mer än 300 miljarder fram till 2020, och kommer innebära ett dubbelt så högt elpris som idag, vägrar Olofsson att ”överge klimatmålen”. Denna idiotsatsning, som trots sin ohyggliga prislapp är helt onödig eftersom Sverige redan producerar nära 100 procent koldioxidfri el, var dock ett ultimatium från Centern för att ge sitt stöd till fortsatt drift av Sveriges kärnkraftverk, som numera fungerar tack vare att pensionerade driftstekniker rycker in. Men i Maud Olofssons förvirrade tankevärld. så är vindkraften lösningen på problemet med höga elpriser. Trots att alla normalbegåvade inser att det krävs gigantiska satsningar i reglerkraft – dvs en massiv utbyggnad av vatten- eller gaseldade kraftverk – eftersom vindsnurrorna sällan levererar när det verkligen behövs.

Den huvudlösa satsningen på förnybart är dock helt logisk om man granskar vilka som är aktiva i den allmer högröstade vindkraftslobbyn. Centerns gamla kamporganisation på landsbygden, LRF, drar nämligen in massor av pengar till både lantbrukare och den egna konsultfirman LRF konsult – det är nämligen betydligt mer lukrativt numera att hyra ut åkermark till att ställa upp vindsnurror än att odla spannmål – och detta i en tid när världen står inför matbrist. Tjäna 150.000/år utan arbetsinsats heter det på LRF Konsults hemsida.

Och det givetvis därför Andreas Carlgren, som inte bara lagt sig platt för jägarlobbyn, nu vill upphäva kommunernas vetorätt mot nya vindkraftsetableringar. Lantrbrukslobbyns bidrag är ju hotade.

Vad än Olofsson och Carlgren tror sig ha för uppdrag, är det i alla fall inte svenska folket bästa de arbetar för. Som tur är inser fler och fler i väljarkåren hur det ligger till.

Vi förtjänar att slippa Centern i riksdagen. 2014 känns alldeles för långt borta.

Intressant?

Andra bloggare om , , , , ,

PS: Historien bakom bilden högst upp går att läsa om hos Watts Up With That. Uppenbarligen är sträng kyla och snöstormar inte nyttigt för vindkraftverk. Hmm, var var det nu det skulle byggas ett tusental nya, i Piteå..?