Hörde på Rapport att kostnaderna för att bygga upp det japanska samhället efter den förödande jordbävnings- och tsunamikatastrofen beräknas till 2.000 miljarder kr. En svindlande hög summa, kan tyckas.

Ändå är detta mindre än en 50-del av vad EU-kommissionen vill satsa på att minska Europas koldioxidutsläpp. I EU:s nya klimatstrategi fram till 2050, som presenterades bara några dagar före tsunamin dränkte delar av Japan, framgår det att det kommer att krävas årliga investeringar på 270 miljarder Euro (2.400 miljarder kr) för att, som det heter, ”EU ska transformeras till en konkurrenskraftig ekonomi och samtidigt minska växthusgaserna med 85-90% fram till år 2050”. Så under 40 år framöver, kommer EU-medborgarna att behöva betala motsvarande uppbyggnaden av 1,3 naturkatastrofer liknande den som inträffade i Japan. Varje år.

Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor, garanterar att det är väl investerade pengar.

–Eftersom oljepriset fortsätter att stiga blir Europas energinota allt högre och vi blir känsligare för prischocker. Det kommer alltså att löna sig att påbörja övergången nu.

Med sådana stora utmaningar framför oss, känns det onekligen tryggt att EU-länderna har stabila och trygga statsfinanser. Även om det finns vissa som tycker att vi måste satsa ännu mer.

En intressant detalj i sammanhanget är att Margareta Sandstedt, som näthånats sedan hon räknade fel i riksdagen, faktiskt var alldeles för försiktig när hon påstod att EU:s energipolitik skulle gå loss på 40 000 miljarder. Den verkligen siffran är istället 96 000 miljarder…

Intressant?

Svd 1, 2, DN 1, 2, 3, 4, Aftonbladet

Andra bloggare om , , ,