Den svenska adeln har på senare år blivit väldigt intresserad av förnybar energi. Sedan slutet av 90-talet har stora gods, framför allt i Skåne, förvandlats till stora vindkraftsparker, ofta till förtret för grannar som klagar på oväsen och blinkande ljus från de stora vindsnurrorna.

En av de första adelsfamiljerna som satsade stort på vindkraft var makarna Carl Johan och Alexandra von Schwerin, som haft vindkraft på sina marker sedan 1999. Dessutom är de ägare till konsultbolaget HS Kraft AB, som via partnerskap hjäper andra stora markägare att satsa på vindkraft. HS Kraft är som de skriver ”väl insatta i vindbrukets möjligheter att bringa nya inkomster till ett traditionellt jord- och skogsbruk”.

Och pengar är förstås vad allt handlar om. När friherren och finansmannen Jacob Palmstierna, bank-vd:n som tvingades gå från SEB efter anklagelser om skattebrott, behövde dra in mer stålar till sitt skånska gods, Maltesholm, erbjöd vindkraften ett oslagbart sätt att tjäna snabba pengar. Genom att arrendera ut mark till vindkraftsbolag, kan Palmstierna dra in upp 150.000 kr eller mer per vindsnurra och år – enligt beräkningar från LRF – utan att behöva lyfta ett finger. Ursprungligen ville han bygga 28 verk, men efter högljudda grannprotester stannade det vid 18, eller bara 2,7 mille om året i riskfria inkomster.  Pengar som i slutändan betalas av prövade svenska elkunder via så kallade elcertifikat.

Tycho och Fredrik Wachtmeister, är ytterligare en adelsduo som motarbetas i sin strävan att rädda klimatet med hjälp av 15 vindkraftverk högt uppe på natursköna Söderåsen.

Och nu senaste blåser greve Carl Piper, ordförande i nätverket heaven or sHell, till strid mot planerna på prospektering och utvinning av naturgas via så kallad fracking. I SvD vill han att Sverige ska förbjuda skiffergasutvinning helt och hållet. Att skiffergasen är billig och bara ger upphov till drygt hälften så stora koldioxidutsläpp som kol och olja – något som inneburit att USA kraftigt minskat sina utsläpp till skillnad från Europa – spelar ingen roll. En satsning på billig gas skulle nämligen slå undan benen för den förnybara energin, som förutsätter höga elpriser för att bli lönsam.

Men greven har förstås bara rent filantropiska skäl till sitt motstånd mot gasutvinning. Att han själv projekterar för att bygga en stor vindkraftspark på sina ägor – i partnerskap med von Schwerins HS Kraft AB – kan naturligtvis inte ha något med motståndet att göra.

Intressant?

Andra bloggar om , , ,