baconmorebaconIdag tänkte jag lägga ut ännu ett blogginlägg i avdelningen vi-har-räknat-på-det-där. Dagens tema är debatten om en ny punktskatt på kött, ett förslag som bland annat MP:s ungdomsförbund driver, och har rört upp en del damm i medie-ankdammen.  Och som vanligt när vi har att göra med politiker på vänsterkanten som oroar sig för miljön, blir resultatet alltid att kräva mer reglering, ransonering och centralstyrning av människors vardag. Inget nytt där.

En köttskatt kan vid första anblicken vara helt ok som ett klimatpolitiskt styrmedel, om den nu haft en märkbar effekt på Sveriges utsläpp. Men som vanligt undviker förslagsställarna att räkna på sina förslag, något som blivit tradition inom det som kallas  ”klimatpolitik”.  I det postmoderna hörn av politiken som kallas miljöpolitik, är det nämligen helt ok att kräva den ena verkningslösa åtgärden efter den andra utan att någonsin behöva backa upp sina förslag med analyser av om kostnaden är rimlig i förhållande till resultatet.

Tänk efter: har vi någonsin hört Gustaf Fridolin berätta exakt hur mycket mindre global uppvärmning vi undviker genom att höja bensinskatten med två kronor? Så klart inte. Inom miljöpolitiken är det inte bara möjligt utan helt accepterat – även av borgerliga så kallade liberala partier – att lägga fram den ena miljardsatsningen och skattehöjningen efter den andra, utan att redovisa vad vi får för pengarna. (Det är kanske här vi tydligast ser effekten av en journalistkår som till stor del är MP-anhängare.)

Men låt oss då räkna på det, eftersom det faktiskt är möjligt i alla fall i teorin (exakt hur stor den så kallade klimatkänsligheten är, debatteras ju flitigt just nu). De globala koldioxidutsläppen 2010 var 33,4 gigaton, medan Sveriges utsläpp stannade på blygsamma 52,9 megaton, motsvarande 0,0529 gigaton. Det innebär att Sveriges utsläpp utgör c:a  0,16 promille av de globala CO2-utsläppen.  Så om vi skulle agera lite drastiskt; stänga samtliga fabriker och kraftverk, skrota alla bilar, sätta upp taggtråd runt våra gränser och därefter hålla andan tills vi alla dog, hade effekten ändå bara blivit ett avrundningsfel i den globala koldioxidbalansen.

Och vad gäller köttets klimatpåverkan, har Jordbruksverket gjort ett ambitiöst arbete. Myndigheten redovisar jordbrukssektorns utsläpp, nedbrutet på olika utsläppskällor, och här kan vi konstatera att av de 14 miljoner ton växthusgasutsläpp som sektorn bidrar med (även lustgas och metan från fisande kor ingår i denna siffra) står importerat foder, dvs djurens mat, för endast tre procent. De största utsläppskällorna kommer från kväve i marken och bearbetade jordar. Alltså såna där vegetariska grejer växer.

Men låt oss för enkelhetens skull anta att hälften av utsläppen är de väderspända kreaturens fel. Dessa utgör då sju procent av Sveriges 0,16 promille av världens totala koldioxidutsläpp. Eller 0,01 promille, vilket borde vara det samma som 0,1 miljondelar (det är sällan jag räknar med så små tal).

Om vi nu tänker oss att en köttskatt skulle innebära att andelen köttdjur minskade med 20 procent (och vi förutsätter att inget billigt importkött korsar gränsen) innebär det alltså att vi skulle minska vår klimatpåverkan med 0,005 promille. Avrunda gärna till närmaste hela miljondel, ni som kan.

Vad hade då hänt om någon lyckats få tyst på Gustaf Fridolin, eller MP:s normalbegåvade ungdomsordförande tillräckligt länge för att få dem att anstränga sina hjärnor med dessa siffror, och sedan svara på frågan hur mycket mindre global uppvärming vi skulle få för våra pengar?

Ingenting.

Vi hade nämligen fått standardsvaret: det handlar om att visa handlingskraft och gå före i klimatarbetet. Och sorgligt nog det är det detta som hela den svenska miljöpolitiken går ut på. Att bevisa att om att vi bara ransonerar, sparar och blir fattigare, så kommer resten av världen att bli så hänförda och inspirerade av vårt exempel att de gör likadant.

Om det är någon som faktiskt tror på det där, kan jag berätta att vi har svaret: det funkar inte. Se bara på försvaret, som i princip avskaffat sig självt. Det har garanterat inte fått vår granne i öst att avrusta.

I övrigt är förslaget om köttskatt idiotiskt på så många andra plan, men det har andra skrivit mycket bättre om.

Aftonbladet 1. 2, DN 12, SvD 1, 2, 3

Intressant?

Andra bloggar om , , ,