Radiotjänst heter en myndighet i Kiruna vars hela existens bygger på att svenska folket fyra gånger per år betalar en avgift för rätten att inneha teknisk apparatur som kan ta emot radio- och tv-sändningar. För att försvara denna avgift, har ett stor kontrollapparat byggts upp som riskerar bli arbetslös. Tv-avgiften, denna kvarleva från en tid då samhället hade ansvar för och monopol på nyhetsförmedling i ljud och bild, måste alltså försvaras med näbbar och klor – trots att det inte finns någon som med någon typ av vetenskaplighet kan slå fast att statligt finansierad television är en garant för objektivitet och mångfald. (Snarare motsatsen, fast det är en annan diskussion.)

Hur som helst har nu Radiotjänst, stärkt av SvT-chefen Eva Hamiltons beslut tidigare i år att lägga ut public servicebolagets sändningar på Internet, börjat jaga samtliga landets innehavare av datorer, surfplattor och smartphones som inte betalt tv-licens. Detta eftersom dessa deras prylar med en slags skruvad logik blivit tv-mottagare i samma stund som SvT anammat ny teknik för livestreaming.

Problemet här är att lagen om tv-avgift, som efter sin senaste uppdatering ska vara ”teknikneutral”, men ingen rättslig instans har mig veterligt provat om livestreaming via tcp/ip är samma sak som marksänd tv. Framför allt är ju alla de enheter som nu blir avgiftspliktiga framtagna nästan uteslutande för andra ändamål än att se på SvT:s sändningar och man kan utgå från att endast ett fåtal av alla innehavare av denna utrustning kommer att göra det. Det är alltså Radiotjänst tolkar lagen, vilket är långt ifrån är samma sak som att tolkningen är korrekt.

Följden är i alla fall att Radiotjänst nu börjat ringa privatpersoner för att föra”en dialog” kring folks datorinnehav (givetvis av den enkla anledningen att det inte går att går att tv-pelja en dator eller surfplatta).

Vad man ska komma ihåg i detta sammanhang är att Radiotjänst – om än en slags myndighet – inte har några lagliga medel att tvinga fram ett svar på frågan om vilka apparater jag har i mitt hem, inte heller vad jag använder dem till. Och med mindre än att tjänstemannen lyckats utverka beslut om husrannsakan (vilket endast tillåts när det handlar om grövre brott), har vederbörande ingen rätt att komma in i mitt hem för att kontrollera tillgången till dator och internet.

Alltså; när Radiotjänst ringer är det bara att tiga. Ju fler som gör det, desto mer orimligt blir det att försvara tv-licensen. Denna borde enligt all rimlighet avskaffats för åratal sedan – men istället förflyttar sig SvT och Radiotjänst in på samma planhalva där simpla fakturaskojare vanligtvis håller till.

Intressant?

Andra bloggar om , , ,