Ibland undrar man om alla dessa överbetalda lobbyister – oftast finansierade av dig och mig – som Annika Helker Lundström, verkligen själva tror på vad de skriver. Det borde i alla fall vara närmast en omöjlighet att vara verksam inom energibranschen och vara så frikopplad från verkligheten som vd:n för svensk vindenergi visar prov på i sin debattartikel i SvD.

Lundström menar på fullt allvar att utbyggd vindkraft leder till lägre elpris och bättre konkurrenskraft för industrin – som ju är undantagen från systemet med elcertifikat. (Vilket innebär att det är vanliga löntagare som tvingas subventionera företagens vinster via en en extra energiskatt.)

Sanningen är att de enda tillfällen som vindkraften ”pressat” elpriset varit under vår och sommar, då efterfrågan på el är låg men den intermittenta vindkraften ändå står och matar in el på nätet. Denna påtvingade överproduktion gör att elen måste säljas med förlust, eller till och med slumpas bort gratis. Samtidigt får vindkraftsproducenterna fast betalning via certifikatssystemet för leveranserna. I fjol exporterades hela 20 GWh, mer än hela den samlade vindkraftsproduktionen, med miljardförluster som följd. Denna obalans mellan utbud och efterfrågan – konstruerad av okunniga politiker – har i princip fått hela den tyska elmarknaden att haverera. Det enda som skiljer Sverige från Tyskland är att vi fortfarande inte hunnit bygga ut vindkraften så mycket.

Det vill Lundström dock ändra på, och propagerar på fullt allvar för att vi ska ersätta kärnkraftens 45 GW enbart med vindkraft. Alltså: vi ska lägga ner lönsam energiproduktion, som dessutom drar in miljarder i skatteintäkter, med olönsam och ineffektiv elproduktion som kräver gigantiska subventioner.

Dessutom borde hon vara väl medveten om att det inte går att möta hälften av det svenska energibehovet med intermittenta kraftkällor som sol och vind, utan att samtidigt tillhandahålla reglerkraft med motsvarande kapacitet. Eftersom vattenkraften är i det närmaste fullt utnyttjad som backup för vindkraften, betyder det att vi får bygga ett stort antal kol-, olje- eller gaseldade kraftverk framöver och göra oss beroende av Putin. Om detta nämns dock inget.

Svensk vindkrafts framgångsrecept för den svenska industrin är alltså att avskaffa tillgången till säkra elleveranser och ersätta den med ineffektiv och nyckfull energiproduktion som kräver miljarder i subventioner av skattebetalarna.

Miljarder som inte på något märkbart sätt sänker våra utsläpp, och hade gjort betydligt mer nytta om de satsats på skolan och välfärden, istället för att som idag gå rakt ner i fickorna på stenrika energijättar, utländska riskkapitalbolag och storgodsägare.

Det är svårt att tro att hon verkligen menar allvar, Annika Helker Lundström.

Intressant?

 

Andra bloggar om , , ,