I denna trianguleringens tidevarv, när partierna flockas mot mitten och all politik professionaliseras till en punkt där inget av egentlig vikt längre beslutas av väljarna, är det intressant att läsa Per Gudmundssons tänkvärda ledare om politikens tilltagande karellisering.

Det är emellertid långt från ett nytt fenomen att partierna agerar utifrån agendor som sätts oberoende av vad befolkningen egentligen vill. Redan 1953 skrev Bertolt Brecht detta poem, efter det östtyska upproret 1953 som slogs ner brutalt av DDR:s militär (och blev startskottet för planeringen av Berlins delning).

The Solution

After the uprising of the 17th of June
The Secretary of the Writers Union
Had leaflets distributed in the Stalinallee
Stating that the people
Had forfeited the confidence of the government
And could win it back only
By redoubled efforts.
Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?

Vi är inte där ännu, men jag är övertygad om att det finns ett icke oansenligt antal politiker som gärna skulle välja sig ett annat folk om de fick chansen.
Intressant?

Andra bloggar om , ,