DN har uppmärksammat Fredrik Reinfeldts och Carl Bildts flygande cirkus med det så kallade statsflyget, som belastar försvaret – och i slutändan skattebetalarna – med kostnader i hundramiljonersklassen.

Och de bägge svenska Gulfstreamplanen används flitigt av både regering och kungahus. Så flitigt att man kan ställa sig frågan om statskassan inte tjänat på att boka in ministrarna i förstaklass på reguljärflyg istället för att anlita försvaret för att transportera höjdarna kors och tvärs i världen till olika representationsuppdrag.

Själv uppmärksammade jag för ett par år sedan hur den svenska politiska eliten använde statsflyget för att transportera ett antal regeringsföreträdare, som Carl Bildt och Jan Björklund, till och från Bilderbergkonferensen i Aten 2009. På vägen från Bromma hämtade statsflyget upp delar av den finska regeringen i Helsingfors för vidare transport till Aten. Och när det var dags för hemfärd tre dagar senare, fick Jan Björklund sällskap i kabinen på försvarets Gulfstream av ingen mindre än industrimagnaten Jacob Wallenberg, en av Bilderbergs ständiga medlemmar.

Så här skrev jag då, i äkta Infowars-inspirerat konspirationsteoretiserande:

Huruvida industrimagnaten betalade för denna resa har jag ännu inte lyckats ta reda på, men det ligger nära till hands att tro att staten betalade. Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt hade ju trots allt fått lift i Wallenbergs privatplan till Bilderbergmötet i Ottawa våren 2006, några månader före valet. En resa som gick loss på 1,1 miljoner – och som Investor försökte dra av i deklarationen (men som nobbades av skattemyndigheten).

För den journalist som vill gräva mer, finns det säkert mycket att hitta i passagerarlistorna från F7 i Skaraborg, den flygdivision som driver statsflyget. Vem som åkt och vart är allmän offentlig handling – visserligen görs en sekretessprövning före utlämning, men det ska mycket till för att uppgifter om redan genomförda resor ska betraktas som ett hot mot rikets säkerhet.

Vad gäller just Bilderbergkonferenserna brukar de inbjudna delegaterna – även våra politiker – hävda att deltagandet är av privat natur. Detta då Bilderberg i sin inbjudan strikt förbjuder de inbjudna att tala om konferensens innehåll med någon utomstående – inte ens riksdagen informeras. Med denna tolkning innebär det alltså att Bildt och Björklund utnyttjat regeringsflyget i privat syfte.

Intressant?

Fler bloggar om , , ,